Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych

Home Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych
PROJEKT ZREALIZOWANY

Specjalistyczne prace podwodne

INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 - PROJEKT ZREALIZOWANY

„Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL PROJEKTU:

Opracowanie innowacyjnego, inteligentnego, wysokowydajnego systemu do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych (w tym związanych z bezpiecznym wydobyciem niewybuchów), składającego się ze zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego, z dynamicznie sterowaną pływalnością i aktywnym balastem, wyposażonego w intuicyjne, haptycznie kontrolowane ramiona oraz specjalistyczne narzędzia do prowadzenia różnych mechanicznych prac podwodnych, włącznie z czyszczeniem i cięciem wodą pod wysokim ciśnieniem.

OPIS PROJEKTU:

System do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych (w tym związanych z wydobyciem niewybuchów), składający się ze zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego z dynamicznie sterowaną pływalnością i aktywnym balastem, wyposażony w intuicyjne, haptycznie kontrolowane ramiona oraz specjalistyczne narzędzia do prowadzenia mechanicznych prac podwodnych, włącznie z czyszczeniem i cięciem wodą pod wysokim ciśnieniem. System pracuje w standardzie Industry 4.0, umożliwia monitorowanie, rejestrację i archiwizację procesu. Posiada funkcje rozpoznawania kształtów i rozmiarów obiektów podwodnych. Narzędzie to jest w stanie zastąpić pracę płetwonurków w szczególnie niebezpiecznych oraz trudnych warunkach. Do grupy docelowej odbiorców należą przedsiębiorstwa prowadzące specjalistyczne prace podwodne, przede wszystkim w zakresie inspekcji dna morskiego, rzecznego i akwenów śródlądowych, jak również usuwania i oczyszczania dna z niewybuchów. Pojazd może być wykorzystywany do monitorowania i inspekcji dna w zakresie wyszukiwania i neutralizacji niewybuchów oraz źródeł potencjalnego skażenia chemicznego. Może być wyposażony w ramię manipulatora oraz głowicę do ciśnieniowego cięcia wodą. Obszarem potencjalnego zastosowania rezultatu projektu jest naprawa konstrukcji betonowych i stalowych tam, mostów i innych obiektów hydrotechnicznych. W przypadku obiektów wykonanych z betonu niezwykle istotna jest zaleta zastosowania wody pod wysokim ciśnieniem jako tzw. hydrodemolition, czyli kucia betonu strugą wody. Woda pod wysokim ciśnieniem posiada na tyle dużą energię strumienia, że w sposób efektywny i wydajny pozwala usunąć beton również pod wodą bez wprowadzania wibracji. Działania prowadzone z wykorzystaniem opracowanego systemu pozwolą na realizację wielu rodzajów prac podwodnych, wykonywanych w warunkach specjalnych, nierzadko zagrażających życiu i bezpieczeństwu ludzkiemu.

Projekt został zakończony w grudniu 2021 roku. Zostało złożone zgłoszenie patentowe do EPO pod tytułem: ”Podwodne, zdalnie sterowane urządzenie do cięcia konstrukcji i obiektów cieczą pod wysokim ciśnieniem” pod numerem EP21218277.8

Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu zaplanowanych w projekcie celów firma SR Robotics planuje wdrożenie rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej, najpierw na polskim rynku, a następnie poza granicami kraju (rynek UE).

OKRES REALIZACJI:

1.01.2019 – 31.12.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU:

5 947 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

4 531 912,50 zł

Zgłoszenie patentowe:

EP21218277.8

SR ROBOTICS - projekty