ASV Narwal

Home ASV Narwal
Autonomiczny pojazd nawodny

ASV Narwal

Autonomiczny pojazd nawodny

Narwal ASV

Narwal ASV (ang. Autonomus Surface Vehicle) to  autonomiczny pojazd nawodny z systemem pomiarów geofizycznych i ferromagnetycznych, wspierany przez sztuczną inteligencję. Rozwiązuje problem wysokich kosztów i ograniczeń będących skutkiem warunków pracy, podczas badań i zbierania danych z akwenów wodnych. W centralnej części łodzi znajduje się studnia pozwalająca na instalację wybranych narzędzi pomiarowych.

Misja autonomicznego pływania po zadanej ścieżce:

SR ROBOtics - produkty