Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem AUV

Home Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem AUV
PROJEKT BADAWCZY

AUV - SWARM

PROJEKT BADAWCZY - ZREALIZOWANY

„Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromagnetycznych obiektów niebezpiecznych”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL PROJEKTU:

Dostarczenie narzędzia do obniżenia kosztów wykrywania i niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych takich jak niewybuchy czy zatopiona broń konwencjonalna lub chemiczna. Ideą Wnioskodawcy jest wdrożenie na rynek efektywnego sposobu realizacji pasywnego skanowania magnetycznego dna morskiego i rzecznego, wymaganych przed realizacją infrastrukturalnych inwestycji w morskie farmy wiatrowe, platformy wydobywcze, rozbudowy portów czy pogłębianie rzek. Aktualnie, badania takie prowadzone są przy wykorzystaniu holowanych sond magnetometrycznych przez statki badawcze RSV (Research Survey Vessel). Coraz powszechniej jako alternatywę do systemów holowanych wykorzystuje się autonomiczne pojazdy podwodne AUV. Obecnie stosowane pojazdy wykonują indywidualnie zadaną misję, są bardzo kosztowne, niemniej eliminują szereg wad systemów holowanych. Projekt prowadzony jest we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz Politechniką Śląską.

OPIS:

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji obserwacyjnych autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV) oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromagnetycznych obiektów niebezpiecznych, takich jak niewybuchy czy zatopiona broń konwencjonalna lub chemiczna. Celem jest wdrożenie na rynek efektywnego sposobu realizacji pasywnego skanowania magnetycznego dna morskiego i rzecznego, wymaganych przed realizacją infrastrukturalnych inwestycji w morskie farmy wiatrowe, platformy wydobywcze, rozbudowy portów czy pogłębianie rzek. Aktualnie, badania takie prowadzone są przy wykorzystaniu holowanych sond magnetometrycznych przez statki badawcze RSV (Research Survey Vessel). Coraz powszechniej jako alternatywę do systemów holowanych wykorzystuje się autonomiczne pojazdy podwodne AUV. Obecnie stosowane pojazdy wykonują indywidualnie zadaną misję, są bardzo kosztowne, niemniej eliminują szereg wad systemów holowanych. Planowane jest opracowanie system identyfikacji i klasyfikacji niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych. Rezultat projektu będzie składał się z formacji AUV, które będą skanowały dno morskie do zadanej głębokości pod dnem i identyfikowały obiekty, a następnie dzięki sztucznej inteligencji wytrenowanej w wirtualnym środowisku, wykonana będzie ich klasyfikacja: bezpieczny/niebezpieczny. Wiedza ta pozwoli zmniejszyć koszty wydobycia. Aktualnie prowadzone badania z wykorzystaniem magnetometrów dają tylko informację o obecności obiektu ferromagnetycznego, a wydobycie prowadzone jest przez nurków saperów. Konstruowana formacja autonomicznych, współpracujących ze sobą pojazdów podwodnych (AUV) będzie także wykorzystywana do badania jakości wody, inspekcji kluczowych elementów infrastruktury podwodnej, portowej i przybrzeżnej. Jednostki zostaną wyposażone w specjalistyczne urządzenia i sensory lokalizacyjne, takie jak: czujniki głębokości, czujniki inercyjne, żyrokompas, układy do wykrywania ferromagnetyków, układy detekcji przeszkód oraz nawigacji. Przedmiotowy projekt wnosi istotny wkład w tworzenie rozwiązań na rzecz monitorowania stanu środowiska morskiego, oceny jego zasobów oraz możliwości eksploatacji. Grupa docelowych odbiorców to firmy: realizujące hydrotechniczne projekty infrastrukturalne, zajmujące się badaniami geofizycznymi, prowadzące specjalistyczne prace podwodne związane z oczyszczaniem akwenów wodnych z pozostałości po konfliktach zbrojnych.

OKRES REALIZACJI:

01.01.2021 – 30.09.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU:

15 705 513,24 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

12 024 354,42 zł

SR ROBOTICS - projekty