Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem

Home Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem
PROJEKT ZREALIZOWANY

Prace na powierzchniach ferromagnetycznych

PROJEKT BADAWCZY - ZREALIZOWANY

„Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL PROJEKTU:

Opracowanie efektywnego i innowacyjnego systemu prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem. W zależności od wartości ciśnienia wody w głowicy czyszczącej może on wykonywać prace począwszy od oczyszczania powierzchni aż do zdzierania warstw lakieru. Urządzenie będzie przeznaczone do wykonywania prac na statkach znajdujących się na wodach otwartych, w portach oraz stoczniach, jak również na ścianach metalowych zbiorników. Głównym zadaniem systemu będzie oczyszczanie powierzchni z porostów i muszel, jak również konserwacja antykorozyjna jednostek pływających. Konstrukcja urządzenia umożliwi pracę np. na kadłubach tankowców oraz na zbiornikach petrochemicznych. Urządzenie będzie mogło poruszać się i pracować na powierzchni burty statku znajdującej się pod wodą. Wyposażone zostanie w system odsysania zanieczyszczeń pojawiających się w procesie czyszczenia, system lokalizacji i precyzyjnego pozycjonowania oraz system rejestracji i dokumentowania prowadzonych prac w standardzie Industry 4.0.

OPIS:

System prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem. W zależności od wartości ciśnienia wody w głowicy czyszczącej robot może wykonywać prace zmierzające zarówno do oczyszczania powierzchni, jak i zdzierania warstw lakieru. Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania prac na statkach znajdujących się na wodach otwartych, w portach oraz stoczniach, jak również na ścianach metalowych zbiorników. Głównym zadaniem systemu będzie oczyszczanie powierzchni z porostów i muszel oraz konserwacja antykorozyjna jednostek pływających. Konstrukcja urządzenia umożliwi pracę np. na kadłubach tankowców oraz na zbiornikach petrochemicznych. Urządzenie może poruszać się i pracować na powierzchni burty statku znajdującej się pod wodą (dzięki sile przyciągania). Wyposażone jest w system odsysania zanieczyszczeń pojawiających się w procesie czyszczenia, system lokalizacji i precyzyjnego pozycjonowania (wykorzystanie czujników IMU), system rejestracji i dokumentowania prowadzonych prac (praca w standardzie Industry 4.0). Grupa docelowa odbiorców to przedsiębiorstwa prowadzące specjalistyczne prace konserwacyjne jednostek pływających, stocznie i zakłady remontowe statków. Robot jest sterowany z wykorzystaniem algorytmu stabilizowania ruchu pojazdu magnetycznego na płaszczyźnie w oparciu o zbierane i analizowane dane z czujników pomiarowych, programowanie ruchów robota, nawigację inercyjną, lokalizację i pozycjonowanie pod wodą.

Projekt został zakończony w listopadzie 2022 roku. Zostało złożone zgłoszenie patentowe do EPO pod tytułem: ”Podwodny robot magnetyczny do czyszczenia kadłubów statków z regulowaną siłą przyciągania” pod numerem EP22209766.9

Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu zaplanowanych w projekcie celów firma SR Robotics planuje wdrożenie rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej, najpierw na polskim rynku, a następnie poza granicami kraju (rynek UE).

OKRES REALIZACJI:

01.10.2019 – 31.08.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4 546 286,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

3 596 725,58 zł

Zgłoszenie patentowe:

EP22209766.9

SR ROBOTICS - projekty