Modułowy, wielofunkcyjny, zdalnie sterowany pojazd podwodny typu Bottom Crawler Work Class

Home Modułowy, wielofunkcyjny, zdalnie sterowany pojazd podwodny typu Bottom Crawler Work Class
PROJEKT BADAWCZY

BOTTOM CRAWLER WORK CLASS

PROJEKT BADAWCZY - ZREALIZOWANY

„MODUŁOWY, WIELOFUNKCYJNY, ZDALNIE STEROWANY POJAZD PODWODNY TYPU BOTTOM CRAWLER WORK CLASS”

CEL PROJEKTU:

Opracowanie modułowego wielofunkcyjnego gąsienicowego pojazdu podwodnego typu Bottom Crawler Work Class zdalnie sterowanego przeznaczonego do wydobycia i transportu obiektów niebezpiecznych (UXO) znajdujących się na dnie akwenów wodnych umożliwiającego wyeliminowanie nurków z bezpośredniego kontaktu z obiektem niebezpiecznym (UXO, broń chemiczna).

OPIS:

System będzie składał się z: (a) pojazdu gąsienicowego zdalnie sterowanego, zasilanego z powierzchni (statku bazy lub nabrzeża), (b) wyposażenia w postaci specjalistycznych narzędzi i czujników pomiarowych, (c) części nawodnej odpowiedzialnej za nawigację pojazdu podwodnego oraz komunikację pomiędzy stanowiskiem operatora i pojazdem zdalnie sterowanym oraz (d) konsoli operatora. Pojazd będzie umożliwiał kompleksowe wykonanie prac związanych z neutralizacją obiektów niebezpiecznych tzw. UXO (UnExploded Ordnance) takich jak niewybuchy, miny morskie, zatopiona broń konwencjonalna i chemiczna, poprzez precyzyjną lokalizację obiektu, jego odsłonięcie, przetransportowanie lub wydobycie na powierzchnię. Narzędzie będzie w stanie zastąpić pracę nurków w szczególnie niebezpiecznych oraz trudnych warunkach. System ma konkurować z dostępnymi rozwiązaniami szybkością i skutecznością działania, intuicyjnym systemem sterowania, zróżnicowaną funkcjonalnością, wykorzystaniem technologii IoT (Internetu Rzeczy).  Do grupy docelowej odbiorców należeć będą przedsiębiorstwa prowadzące specjalistyczne prace podwodne, przede wszystkim w zakresie usuwania i oczyszczania z dna niewybuchów (w obszarach akwenów morskich, śródlądowych oraz koryt rzecznych). 

OKRES REALIZACJI:

01.01.2022 – 31.12.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU:

10 663 015,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

8 219 892,00 zł

SR ROBOTICS - projekty