Polityka prywatności

Home Polityka prywatności

POLITKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://srrobotics.pl/, nazywanej dalej stroną internetową.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest SR ROBOTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Lwowska 38, 48-389 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców za numerem 0000704916, NIP 954 278 46 75, REGON 36879525300000. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@srrobotics.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku kontaktu z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że dane każdego Użytkownika pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną przekazane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe nie będą przetwarzane w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniem). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może jednak okazać się konieczne do realizacji określonych celów, w tym kontaktu z Administratorem.

KONTAKT

Użytkownik strony internetowej kontaktujący się z nami poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje swój adres mailowy jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo w treści przesłanej wiadomości mogą pojawić się inne dane osobowe. W takim przypadku podane dane nie zostaną wykorzystane do zapisu na newsletter. Wyjątkiem jest sytuacja, że dane mogą być wykorzystane w celach marketingowych, jeżeli tego będzie wymagała odpowiedź na zapytanie Użytkownika.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 1. kontakt ze strony Użytkownika strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 2. archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami Użytkowników).

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik strony internetowej ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była wyrażana.

Użytkownikowi strony internetowej, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES i ZGODA NA COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej (np. smartfonie, tablecie, komputerze), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej https://srrobotics.pl/ wyświetla się informacja o stosowaniu przez nas plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Użytkownik ma możliwość ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, może również dokonać zmian lub je usunąć (wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej).

PLIKI COOKIES – PODMIOTY TRZECIE

Nasza strona internetowa korzysta z rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Poniżej opisujemy procedury ich zastosowania. Zachęcamy do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

GOOGLE ANALYTICS

Narzędzia Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – wykorzystujemy pliki cookies do analizy i statystyk naszej strony internetowej, takich jak czas spędzony na stronie, liczba odwiedzających, wizyty na podstronach czy rodzaj systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji strony internetowej Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Specyfikacja techniczna przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Wtyczka do przeglądarki, blokująca zbieranie przez pliki cookies Google danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

FACEBOOK PIXEL

Narzędzie marketingowe w formie reklamy, dostępne w ramach serwisu Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). W ramach mechanizmu ustawień plików cookies Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie z Facebook Pixel, czy nie. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – marketing własny produktów lub usług. W celu skorzystania z tej formy marketingu niezbędna jest zgoda Użytkownika, którą w dowolnym momencie można cofnąć. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Zapewniamy Użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego, udostępnianie treści w serwisach społecznościowych czy odtwarzanie nagrań na stronie internetowej. Korzystanie z tych funkcjonalności wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych: Facebook, LinkedIN.

To, do jakich informacji na Państwa temat mamy dostęp, zależy w głównej mierze od Państwa własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Możemy uzyskać dostęp do informacji na Państwa temat, które Państwo uczyniliście publicznymi w swoich profilach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obsługa ww. serwisów społecznościowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez powyższe portale, prawa w tym zakresie oraz możliwość konfiguracji ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały określone w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 2. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 3. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LOGI SERWERA

Zapewniamy Użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego, udostępnianie treści w serwisach społecznościowych czy odtwarzanie nagrań na stronie internetowej. Korzystanie z tych funkcjonalności wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych: Facebook, LinkedIN.

To, do jakich informacji na Państwa temat mamy dostęp, zależy w głównej mierze od Państwa własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Możemy uzyskać dostęp do informacji na Państwa temat, które Państwo uczyniliście publicznymi w swoich profilach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obsługa ww. serwisów społecznościowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez powyższe portale, prawa w tym zakresie oraz możliwość konfiguracji ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały określone w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 2. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 3. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.