MC MagRob

Home MC MagRob
Robot magnetyczny zdalnie sterowany

MC MAGROB

Robot magnetyczny zdalnie sterowany

magrob

MagRob to zdalnie sterowany, elektrycznie zasilany pojazd z układem magnesów trwałych produkujących siłę przyciągania potrzebną do poruszania się po powierzchniach ferromagnetycznych – takich jak burty statków, zbiorniki przemysłowe. Dzięki magnesom, pojazd utrzymuje się na obiekcie nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. Dzięki zamontowanemu oświetleniu, prace można prowadzić również w złych warunkach oświetleniowych.

MagRob AC – antykorozyjny, przygotowanie powierzchni

Robot magnetyczny MagRob AC usuwa zniszczone powłoki lakiernicze za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (UHP). Zebrane zanieczyszczenia odprowadzane są do zbiornika próżniowego, dzięki czemu w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych w basenie portowym, nie dostają się one do wody i można poddać je dalszej utylizacji. W ten sposób prace nad linią wody, można wykonać jeszcze przed postojem statku w suchym doku. Dzięki kamerom, prowadzone prace są na bieżąco rejestrowane i archiwizowane a system klasyfikacji pozwala ocenić stan powierzchni po usunięciu zniszczonych powłok. Pojazd jest zdalnie sterowany i dzięki pozycjonowaniu pozwala zapisać lokalizację zaobserwowanych na czyszczonej powierzchni uszkodzeń. 

Standardowe wyposażenie obejmuje:

MAGROB CL - CZYSZCZĄCY

MagRob CL usuwa zanieczyszczenia biologiczne za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Zebrane zanieczyszczenia odprowadzane są do zbiornika i poddane wielostopniowej  filtracji z wykorzystaniem filtra automatycznego. Czyszczenie burt może odbywać się w basenie portowym – zarówno nad i pod linią wody – do 10m – bez obawy przed uwolnieniem do niego zebranych zanieczyszczeń. System filtrujący zwraca wodę użytą do czyszczenia w stanie niezagrażającym lokalnej florze i faunie. Czyszczenie odbywa się w czasie załadunku/rozładunku jednostki, co wpływa znacząco na czas wykonywanych prac. 

Pojazd jest zdalnie sterowany i posiada system pozycjonowania, dzięki czemu nie wymaga asysty nurka. 

 

Standardowe wyposażenie obejmuje:

SR ROBOtics - produkty