O NAS

SR Robotics to zespół pasjonatów, kreatywnych specjalistów o uzupełniających się kompetencjach. Firmą kierują profesjonalni managerowie z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, tworzeniu i rozwijaniu startupów technologicznych oraz eksperckiej wiedzy technicznej i technologicznej.

Doświadczenie zdobywaliśmy projektując i budując maszyny do pracy w najcięższych i najbardziej wymagających warunkach. Wdrażaliśmy produkty dla przemysłu ciężkiego oraz rozwiązania dla górnictwa podziemnego. Aktualnie koncentrujemy się na systemach skanowania akwenów oraz zdalnie sterowanych pojazdach do prowadzenia prac podwodnych. Posiadamy unikalne kompetencje w zakresie wysokich i ultra wysokich ciśnień oraz automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. W naszych rozwiązaniach wdrażamy technologię Industry 4.0. oraz sterowanie z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Przy tworzeniu nowych produktów ściśle współpracujemy ze środowiskami naukowymi.

Dla Klientów, którzy nam zaufali budujemy systemy pozwalające zwiększać efektywność i bezpieczeństwo prowadzonych prac jak również realizować niewykonalne do tej pory zadania.

Nasze rozwiązania i produkty cechuje wysoki stopień innowacyjności, modułowość, wysoka jakość i atrakcyjna cena.

Do 2023 roku będziemy polskim znanym i preferowanym dostawcą innowacyjnych zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych wyposażonych w narzędzia do prowadzania specjalistycznych prac w trudnych i niebezpiecznych dla człowieka warunkach.

Nasze wartości to: wspólna wizja i wiara w jej realizację, wzajemna uczciwość, zaufanie i lojalność oraz odważne ale przemyślane decyzje na podstawie rzetelnych danych.

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

SR Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pn.: „Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu: opracowanie innowacyjnego, inteligentnego, wysokowydajnego systemu do prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych (w tym związanych z bezpiecznym wydobyciem niewybuchów), składającego się ze zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego, z dynamicznie sterowaną pływalnością i aktywnym balastem, wyposażonego w intuicyjne, haptycznie kontrolowane ramiona oraz specjalistyczne narzędzia do prowadzenia różnych mechanicznych prac podwodnych, włącznie z czyszczeniem i cięciem wodą pod wysokim ciśnieniem.

System będzie pracował w standardzie Industry 4.0, umożliwiając monitorowanie, rejestrację i archiwizację procesu z wykorzystaniem oprogramowania bazodanowego. Zostaną zaimplementowane funkcje rozpoznawania kształtów i rozmiarów obiektów podwodnych. Narzędzie to będzie w stanie zastąpić pracę nurków w szczególnie niebezpiecznych oraz trudnych warunkach. System osiągnie przewagę konkurencyjną z dostępnymi aktualnie rozwiązaniami w zakresie szybkości i efektywności działania, intuicyjności systemu sterowania oraz funkcjonalności umożliwiającej wspierania prowadzonych prac podwodnych przez specjalistów znajdujących się poza miejscem ich prowadzenia.

Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu zaplanowanych w projekcie celów firma SR Robotics planuje wdrożenie rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej, najpierw na polskim rynku, a następnie poza granicami kraju (rynek UE).

Planowane efekty:

 • komercjalizacja wyników projektu w postaci efektywnego systemu prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych,
 • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,
 • rozłożenie ryzyka wahań sprzedaży na więcej produktów (stabilność Firmy),
 • zwiększenie grona dotychczasowych klientów,
 • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,
 • stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, tworzącej nowe, efektowne i praktyczne rozwiązania w obszarze prac podwodnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.05.2021

Wartość projektu: 5 947 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 531 912,50 zł

Nowy projekt badawczy

Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem

SR Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pn.: „Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu: opracowanie efektywnego i innowacyjnego systemu prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem. W zależności od wartości ciśnienia wody w głowicy czyszczącej może on wykonywać prace począwszy od oczyszczania powierzchni aż do zdzierania warstw lakieru. Urządzenie będzie przeznaczone do wykonywania prac na statkach znajdujących się na wodach otwartych, w portach oraz stoczniach, jak również na ścianach metalowych zbiorników. Głównym zadaniem systemu będzie oczyszczanie powierzchni z porostów i muszel, jak również konserwacja antykorozyjna jednostek pływających. Konstrukcja urządzenia umożliwi pracę np. na kadłubach tankowców oraz na zbiornikach petrochemicznych. Urządzenie będzie mogło poruszać się i pracować na powierzchni burty statku znajdującej się pod wodą. Wyposażone zostanie w system odsysania zanieczyszczeń pojawiających się w procesie czyszczenia, system lokalizacji i precyzyjnego pozycjonowania oraz system rejestracji i dokumentowania prowadzonych prac w standardzie Industry 4.0.

Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu zaplanowanych w projekcie celów firma SR Robotics planuje wdrożenie rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej, najpierw na polskim rynku, a następnie poza granicami kraju (rynek UE).

Planowane efekty: 

 • komercjalizacja wyników projektu w postaci efektywnego systemu prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych,
 • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,
 • rozłożenie ryzyka wahań sprzedaży na więcej produktów (stabilność Firmy),
 • zwiększenie grona dotychczasowych klientów,
 • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,
 • stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, tworzącej nowe, efektowne i praktyczne rozwiązania w obszarze prac podwodnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.08.2022

Wartość projektu: 4 546 286,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 596 725,58 zł

SR Robotics sp. z o.o.

ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

+48 601 522 230

NIP: 954 278 46 75

biuro@srrobotics.pl

KRS: 0000704916

REGON: 36879525300000

NAPISZ DO NAS